Poniższa Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym jardex.com.pl.
Wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób są gromadzone i przetwarzane Twoje dane osobowe.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest jardex.com.pl, prowadzony przez firmę:
JARDEX USŁUGI HANDEL IMPORT EKSPORT JACEK RADECKI,
Leśna 4, 44-246 Szczejkowice,
NIP: 6421902660,
REGON: 276191902, Po
email: jardex@op.pl,
tel. +48 603 339 494


II. ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH

1. W celu złożenia zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu, jak również numeru telefonu.
Formularze, które wymagają podania pełnych danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze sklepu, a łączenie z nimi odbywa się z użyciem szyfrowanego połączenia (https).

2. Właściciel serwisu, zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do sklepu, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
Otrzymywanie elektronicznych i bezpłatnych publikacji wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy subskrybentów. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104). Zamawiający w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji (stosowny link znajduje się w każdym z e-maili).

III. OCHRONA DANYCH

1. Nasza firma szanuje dane osobowe swoich klientów, dlatego też nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych. Poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient ma możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
2. jardex.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

30.07.2014