Jardex Usługi Handel Import-Eksport Jacek Radecki realizuje projekt "Wdrożenie innowacji do przedsiębiorstwa środkiem na jego rozwój i wzrost konkurencyjności" finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu wdrożenie innowacji produktowej, procesowej, nietechnologicznej oraz organizacji zarządzania w przedsiębiorstwie w celu wzmocnienia jej konkurencyjności na rynku. Wartość projektu: 651.900,00 zł, wkład Funduszy Europejskich: 238.500,00 zł.