REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JARDEX.COM.PL

Właścicielem sklepu internetowego jardex.com.pl jest:
Jardex Sp. z o.o.
Ul. Rolnicza 8, 44-240 Żory
NIP:6511739382
REGON: 389710310
e-mail: biuro@jardex.com.pl
Tel. +48 603 339 494


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Jardex sp. z o.o. zwana dalej także „sprzedającym" prowadzi sprzedaż towarów osobom fizycznym, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 K.C. (Klient Indywidualny, Zamawiający), poprzez sieć Internet w ramach jardex.com.pl zwanego dalej także „sklepem".
2. Działalność sklepu nie jest ograniczona terytorialnie tylko do terenu Polski
3. Językiem obowiązującym w sklepie jest język polski. Umowy zawierane są w języku polskim.
4. Nazwy producentów i marki fabryczne prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
5. Wskazane ceny towarów są cenami bazowymi i w przypadku większych zamówień można je negocjować kontaktując się za pomocą adresu e-mail, lub telefonicznie w trakcie składania zamówienia.
6. Konsultacja telefoniczna możliwa jest w godzinach pracy biura, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 17.00.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sklepu internetowego jardex.com.pl wypełniając formularz zamówienia umieszczony na stronie.
2. Złożenie zamówienia jest możliwe po akceptacji regulaminu sklepu internetowego i Polityki prywatności.
3. Ceny na stronach sklepu podawane są w wartościach brutto. Ostateczna cena, sposób płatności oraz dostępność zamówionego towaru zostaną wskazane w przesłanym zamawiającemu drogą elektroniczną potwierdzeniu zamówienia w ciągu 48 h liczonych od godziny 8.00 najbliższego dnia roboczego z wyłączeniem soboty, po dniu w którym złożono zamówienie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez sprzedającego oświadczenia o potwierdzeniu zamówienia.
4. Koszty transportu zależne są od wysokości kwoty składanego zamówienia i wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy. Ostateczny koszt transportu zostanie wskazany w przesłanym drogą elektroniczną potwierdzeniu zamówienia.
5. Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji z zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia.
6. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez Zamawiającego niezbędnych dla jego realizacji.
7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie upływu przysługującemu Zamawiającemu terminu do rezygnacji z zamówienia, zgodnie z punktem II.5 niniejszego regulaminu.
8. Termin wysyłki towarów zostanie podany w potwierdzeniu zamówienia.
9. W przypadku, gdy towar zamówiony nie znajduje się na magazynie lub jest niedostępny u dostawców sklepu, Zamawiający jest informowany o zaistniałej sytuacji i o możliwości przedłużenia czasu realizacji zamówienia. W takim przypadku Zamawiający, do momentu otrzymania informacji o rozpoczęciu realizowania zamówienia, jest uprawniony do anulowania zamówienia poprzez złożenie oświadczenia sprzedawcy.

III. WARUNKI ORAZ KOSZTY DOSTAWY
1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Zamawiającego sposób.
2. Zamawiane towary dostarczane są za pośrednictwem zaufanej firmy kurierskiej lub odbierane osobiście przez Zamawiającego.

IV. PŁATNOŚCI
1. Obowiązują trzy rodzaje płatności za zamówione towary:
a) przedpłata - płatność przelewem po wysłaniu Zamawiającemu potwierdzenia zamówienia wysłanego przez jardex.com.pl, a przed wysłaniem towaru do Zamawiającego; płatność należy uregulować na konto sprzedającego , a w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia oraz nazwisko zamawiającego; przy wyborze tej formy płatności brak zapłaty w terminie 5 dni po wysłaniu Zamawiającemu potwierdzenia zamówienia poczytany będzie za rezygnację z zamówienia,
b) przesyłka za pobraniem - płatność następuje przy odbiorze towaru,


V. FAKTURY VAT
Faktura VAT zostanie wystawiona na wyraźne żądanie zamawiającego po podaniu następujących danych w formularzu: nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym. W przeciwnym wypadku wystawiony zostanie paragon fiskalny.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 DNI od dnia dostarczenia mu zamówionych towarów. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
6) dostarczania prasy;
7) usług w zakresie gier hazardowych.
2. Zwracane towary prosimy dostarczyć osobiście do siedziby sprzedającego lub przesyłać na adres:
Jardex sp. z o.o.
ul. Rolnicza 8, 44-240 Żory,
3. W przypadku dokonania przedpłaty, uiszczona kwota zostanie zwrócona na konto bankowe wskazane na formularzu zwrotu

VII. REKLAMACJE I GWARANCJA
1. Wszelkie produkty sprzedawane poprzez jardex.com.pl są produktami sprawnymi. Produkty fabrycznie nowe posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Produkty używane posiadają gwarancję tylko w indywidualnych przypadkach, wyraźnie wskazanych przez sprzedającego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
2. Jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową, Zamawiający może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Sprzedawca zwolniony jest z powyższego obowiązku, jeżeli Zamawiający nie zawiadomi go o stwierdzonej niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przed upływem dwóch miesięcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
3. Reklamacje należy składać osobiście w siedzibę sprzedającego bądź kierować na adres:
Jardex sp. z o.o.
ul. Rolnicza 8, 44-240 Żory,
4. Koszty wysyłki reklamowanego towaru zostaną zwrócone klientowi niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktów, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu. Prosimy uprzejmie o sprawdzenie paczki w obecności kuriera.
6. W przypadku uszkodzenia urządzenia w trakcie eksploatacji w okresie gwarancyjnym uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z serwisem przed wysyłką towaru w ramach naprawy gwarancyjnej.
7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie firma Jardex sp. z o.o. ul. Rolnicza 8, 44-240 Żory która nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim. Wszyscy Klienci mają dostęp do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać. Więcej informacji zawiera Polityka prywatności sklepu.
2. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 oraz art. 543 K.C. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
3. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy regulamin.
5. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest sprzedający lub jego dostawcy. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.
6. Ceny obowiązujące na stronie internetowej obowiązują tylko i wyłącznie na niej (w sklepie stacjonarnym cena może się różnić).